Loading...
برگزاری دومین نشست صندوق نوآوری و شکوفایی با شتاب‌دهنده‌های دانش‌بنیان 
برگزاری دومین نشست صندوق نوآوری و شکوفایی با شتاب‌دهنده‌های دانش‌بنیان 
دسته: اخبار کاربران     -     تاریخ خبر: 1401/10/14
برگزاری دومین نشست صندوق نوآوری و شکوفایی با شتاب‌دهنده‌های دانش‌بنیان 
دومین نشست صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست‌جمهوری با جمعی از مدیران‌عامل شتاب‌دهنده‌های دانش‌بنیان، به منظور معرفی خدمت جدید این صندوق، در تاریخ 14 دی‌ماه 1401 برگزار گردید. محوریت این جلسه معرفی خدمت "کمک‌هزینه تحقیق و توسعه" صندوق، باهدف کمک به شتاب‌دهنده‌های دانش‌بنیان برای تامین سرمایه مورد نیاز آن دسته از هسته‌های فناور به منظور کمک به تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات و شکوفاسازی و کاربردی کردن دانش فنی درحوزه اکتساب فناوری‌های رو به آینده بود. براساس این خدمت، شتاب‌دهنده‌های دانش‌بنیان می‌توانند در راستای تقاضای تحقیقاتی تیم‌های مستقر (در قالب برنامه تقاضای فناوری) یا مشارکت در اکتساب فناوری سایر گروه‌ها و هسته‌های پژوهشی (در قالب برنامه عرضه فناوری) بخشی از هزینه فعالیت‏‌های تحقیق و توسعه را حداکثر تا سقف سیصد میلیون تومان تأمین نمایند.