Loading...
برگزاری سری نشست‌های صندوق نوآوری و شکوفایی با حضور جمعی از مدیران شرکت‌های دانش‌بنیان
برگزاری سری نشست‌های صندوق نوآوری و شکوفایی با حضور جمعی از مدیران شرکت‌های دانش‌بنیان
دسته: اخبار کاربران     -     تاریخ خبر: 1402/02/17
 برگزاری سری نشست‌های صندوق نوآوری و شکوفایی با حضور مدیران شرکت‌های دانش‌بنیان
نظر به افزایش سقف حمایت صندوق نوآوری و شکوفایی معاونت ریاست‌جمهوری در قالب "کمک‌هزینه تحقیق و توسعه"، و به منظور معرفی هرچه بهتر این خدمت، سری نشست‌های صندوق با حضور جمعی از مدیران و کارشناسان شرکت‌های دانش‌بنیان فعال در حوزه تجهیزات پزشکی در راستای حمایت از فعالیت‌های تحقیق و توسعه این شرکت‌ها، بویژه درحوزه اکتساب فناوری‌های رو به آینده، در تاریخ‌های 16 و 17 اردیبهشت‌ماه 1402 برگزار گردید. محوریت این سری جلسات مشخص کردن چارچوب‌های حمایتی خدمت نوین صندوق بود که بر اساس آن شرکت‌های دانش‌بنیان می‌توانند در راستای رفع نیازهای فناورانه خود (در قالب برنامه تقاضای فناوری) یا مشارکت در اکتساب فناوری سایر گروه‌ها و هسته‌های پژوهشی (در قالب برنامه عرضه فناوری) علاوه بر استفاده از مزایای این خدمت، بخشی از هزینه فعالیت‌های تحقیق و توسعه را حداکثر تا سقف پانصد میلیون تومان تأمین نمایند.