Loading...
برگزاری اولین نشست صندوق نوآوری و شکوفایی با شتاب‌دهنده‌های دانش‌بنیان
برگزاری اولین نشست صندوق نوآوری و شکوفایی با شتاب‌دهنده‌های دانش‌بنیان
دسته: اخبار کاربران     -     تاریخ خبر: 1401/05/30
برگزاری اولین نشست صندوق نوآوری و شکوفایی با شتاب‌دهنده‌های دانش‌بنیان 
اولین نشست صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست‌جمهوری با جمعی از مدیران‌عامل شتاب‌دهنده‌های دانش‌بنیان، در تاریخ 30 مرداد‌ماه 1401 برگزار گردید؛ که طی آن، جزئیات همکاری این صندوق با شتاب‌دهنده‌ها تشریح شد. محوریت این جلسه معرفی خدمت "کمک‌هزینه تحقیق و توسعه" صندوق، به‌منظور کمک به شتاب‌دهنده‌های دانش‌بنیان برای تامین سرمایه مورد نیاز آن دسته از هسته‌های فناور که درحوزه اکتساب فناوری‌های رو به آینده فعالیت دارند، بود. براساس این خدمت، شتاب‌دهنده‌های دانش‌بنیان می‌توانند در راستای تقاضای تحقیقاتی تیم‌های مستقر (در قالب برنامه تقاضای فناوری) یا مشارکت در اکتساب فناوری سایر گروه‌ها و هسته‌های پژوهشی (در قالب برنامه عرضه فناوری) بخشی از هزینه فعالیت‌‏های تحقیق و توسعه را حداکثر تا سقف سیصد میلیون تومان تأمین نمایند.